Denne rapport blev først offentliggjort den 11 april 2022.

Ejeren af dette websted er:

Fronthouse Innovative Concepts B.V.
High Tech Campus 10
5656 AE Eindhoven
Holland
E-mail: ln.lekcraps@ofni
Telefonnummer: +31408516433

Den/de lovlige repræsentant(er) for Fronthouse Innovative Concepts B.V.:

Maarten Voorhuis

1. Generel

1.1 Vi er registreret på Kamer van Koophandel under licens- og registreringsnummeret:

53788494

1.2 I overensstemmelse med forordningen om online tvistbilæggelse i forbrugeranliggender (ODR-forordningen):

Vi vil gerne informere dig om forbrugernes mulighed for at indgive klager til Europa-Kommissionens online platform til bilæggelse af tvister, som findes på føllgende URL: ec.europa.eu/odr

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tv-overvågningsprocessen af en gaffeltruck.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.