Kevätalennus! Käytä alennuskoodia "happysave100" saadaksesi 100 € alennuksen!

Voimakas kirkas valo päivällä dementian aikana on positiivisesti lupaava.

Uraauurtava tutkimus 

Hollantilainen uraauurtava tutkimus vuodelta 2008, joka on tuotu uudelleen esiin... koska se on niin merkityksellinen... Muuten, tätä tutkimusta ei tehty Sparckel:n, vaan Philipsin valolla. Se kuitenkin innoitti meitä kehittämään tehokkaita valoja.

Tutkimus "Kirkkaan valon ja melatoniinin vaikutus kognitiivisiin ja ei-kognitiivisiin toimintoihin ryhmähoitolaitosten iäkkäillä asukkailla: A Randomised Controlled Trial" (Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus) keskittyi voimakkaalle päivävalolle ja melatoniinille altistumisen vaikutukseen kognitiivisiin toimintoihin, mielialaan ja muuhun ei-kognitiiviseen käyttäytymiseen hoitokotien iäkkäillä asukkailla, joista suurimmalla osalla oli dementia.

Alankomaissa vuosina 1999-2004 tehtyyn tutkimukseen osallistui 189 asukasta 12 hoitolaitoksesta. Osallistujat altistettiin satunnaisesti joko voimakkaalle valolle (1000 luksia) tai himmeälle valolle (300 luksia) päivän aikana. Lisäksi he saivat nukkumaan mennessä joko melatoniinia (2,5 mg) tai lumelääkettä.

Tutkimuksen tärkeimmät tulokset olivat seuraavat:

1. Kognitiivinen toiminta: Altistuminen voimakkaalle valolle paransi hieman kognitiivista suorituskykyä, erityisesti kognitiivista toimintakykyä standardoiduilla testeillä mitattuna.

2. Ei-kognitiivinen toiminto: Sekä voimakas valo että melatoniini paransivat merkittävästi unen laatua ja vähensivät masennuksen ja levottomuuden oireita. Voimakkaan valon ja melatoniinin yhdistelmä oli erityisen tehokas mielialan vakauttamisessa ja käytöshäiriöiden vähentämisessä.

3. Toimintakyky: Päivittäiset toiminnot paranivat, kuten unirytmi parani ja häiriökäyttäytyminen väheni, mikä osaltaan paransi asukkaiden elämänlaatua【bron1】.

Yhden tutkijan, Eus van Somerenin mukaan tulokset olivat lupaavia. Voimakkaalle valolle hoitokodissa altistuneilla dementiaa sairastavilla vanhuksilla orientaation ja muistin heikkeneminen väheni noin 5 prosenttia. Masennusoireet vähenivät 19 prosenttia ja toimintakyvyn heikkeneminen 53 prosenttia【bron2. Nämä havainnot viittaavat siihen, että voimakkaalla päivänvalolla ja melatoniinilla voi olla arvokas rooli kognitiivisen heikkenemisen hallinnassa ja hoitolaitoksissa asuvien iäkkäiden henkilöiden yleisen hyvinvoinnin parantamisessa.

Lähde: 1 Tutkimusartikkeli ja lähde 2 tuolloin web.archive.orgin kautta: lightforlater.co.uk/eus

Geef een reactie

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

fi