Kevätalennus! Käytä alennuskoodia "happysave100" saadaksesi 100 € alennuksen!

YLEISET EHDOT - v7.5 Nov '22

Our legally binding Terms & Conditions are in English. Below you find a translated version in your (own) language, we have to disclaim that they are stated purely for customer-friendly reasons. If you do not understand the English version, you should consider not continuing your purchase.

Oikeudellisesti sitova Terms & Conditions on kirjoitettu englannin kielellä. Alla on käännetty versio omalle kielellesi, mutta meidän on ilmoitettava, että ne on käännetty asiakasystävällisistä syistä. Jos et osaa englantia, sinun kannattaa harkita, ettet jatka ostamista.

Näitä ehtoja sovelletaan taloudellisessa liikenteessä ja liiketoiminnassa Fronthouse Innovative Concepts B.V.:n (jäljempänä: F.I.C.) kanssa, jonka kauppakamarinumero on 53788494 ja jonka kotipaikka on Eindhoven. Sparckel on Fronthouse Holding B.V.:n rekisteröity kauppanimi.

1 artikla: Näiden ehtojen soveltaminen

1.1: Kaikkiin F.I.C.:n tarjouksiin, (myynti)sopimuksiin ja toimituksiin sovelletaan näitä yleisiä sopimusehtoja (jäljempänä: ehdot), lukuun ottamatta muita yleisiä sopimusehtoja. Nämä ehdot on talletettu kauppakamariin, ja F.I.C. lähettää ne pyynnöstä. Näihin ehtoihin voi tutustua ja/tai ne voi ladata myös Internetin kautta osoitteesta www.Sparckel.nl. 

1.2: Näissä ehdoissa F.I.C.:n vastapuolesta käytetään jatkossa nimitystä "Asiakas".

1.3: Asiakkaan ostoehdot eivät sulje pois tai rajoita näiden yleisten sopimusehtojen soveltamista.        

1.4: Tarjouksen hyväksyminen, tilauksen tekeminen tai sopimuksen tekeminen merkitsee, että asiakas hyväksyy näiden ehtojen soveltamisen. 

1.5: Näiden ehtojen määräyksistä voidaan poiketa ainoastaan kirjallisesti ja ainoastaan F.I.C.:n toimesta, jolloin muut määräykset pysyvät täysin voimassa.

1.6: Kaikki näissä ehdoissa ja F.I.C.:n hyväksi tehdyissä lisäsopimuksissa määrätyt oikeudet ja vaatimukset koskevat myös välittäjiä ja muita F.I.C.:n käyttämiä kolmansia osapuolia. 

2 artikla: Tarjoukset ja sopimukset

2.1: Kaikki F.I.C.:n tarjoukset ja hintatarjoukset ovat sitoumuksettomia, ja F.I.C. pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa hintoja, erityisesti (lakisääteisten) määräysten niin vaatiessa.

2.2: Sopimus tulee voimaan vasta, kun F.I.C. on kirjallisesti hyväksynyt asiakkaan tilauksen. F.I.C.:llä on oikeus kieltäytyä tilauksista tai liittää toimitukseen tiettyjä ehtoja, ellei nimenomaisesti toisin ole sovittu. Jos tilausta ei hyväksytä, F.I.C. ilmoittaa tästä kymmenen (10) työpäivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta.

2.3: Jos sovittu hinta, alennukset tai toimitusaika perustuvat ilmeiseen virheeseen, kirjoitus- tai painovirheeseen, F.I.C:llä on oikeus korjata virhe(t) tai peruuttaa tilaus; sama oikeus on myös asiakkaalla.

2.4: Kaikki värejä, materiaaleja, mittoja ja valmistusta koskevat tiedot, mallit ja kuvat ovat viitteellisiä. Poikkeamat eivät voi olla peruste hylkäämiselle, alennukselle, sopimuksen purkamiselle tai korvaukselle, jos poikkeamat ovat merkitykseltään vähäisiä.

3 artikla: Hinnat ja maksut

3.1: Tarjottujen tavaroiden hinnat ilmoitetaan euroina (€), sisältäen arvonlisäveron kuluttajille ja ilman arvonlisäveroa yritysasiakkaille sekä ilman hallinto- ja toimituskuluja, veroja tai muita maksuja, ellei toisin ilmoiteta tai toisin ole kirjallisesti sovittu. 

3.2: Kaikki ensimmäiset toimitukset Alankomaissa ja kaikki toimitukset Alankomaiden ulkopuolelle on maksettava ennakkomaksuna ilman alennusta tai korvausta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Toimituksia, jotka on maksettu ennakkoon, ei oteta lähetettäväksi ennen kuin koko maksamatta oleva summa on siirretty F.I.C.:n tilille tai pankkitilille.

3.3: Jos kyseessä on jälkitoimitus Alankomaissa, maksu on suoritettava ilman alennusta tai korvausta neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

3.4: Maksu voidaan suorittaa (jollakin) tilausprosessin aikana ilmoitetulla tavalla (tavoilla). Tilaukseen voi liittyä muita maksu- ja/tai tilausehtoja. Jos maksu suoritetaan pankki- tai tilisiirtomaksuna, maksupäivä on se päivä, jona F.I.C.:n tilisiirto- tai pankkitiliä hyvitetään.

3.5: Jos maksuaika ylittyy, Asiakas on viivästynyt siitä päivästä alkaen, jona maksu olisi pitänyt suorittaa, ja on velvollinen maksamatta olevalle määrälle maksamaan viivästyskorkoa, jonka suuruus on yksi prosentti (1%) kuukaudessa tai kuukauden osassa kyseisestä päivästä alkaen. Jos maksu suoritetaan F.I.C.:n muistutuksen jälkeen, Asiakas on velkaa kaksikymmentäviisi euroa (25,00 €) hallintokuluja, ja jos F.I.C. ulkoistaa saatavan perinnän, Asiakas on velkaa myös perintäkulut, joiden on oltava vähintään viisitoista prosenttia (15%) maksamatta olevasta summasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta F.I.C.:n oikeutta vaatia sen sijaan todellisia tuomioistuimen ulkopuolisia perintäkuluja. 

3.6: Jos Asiakas laiminlyö jonkin maksun suorittamisen, F.I.C:llä on oikeus keskeyttää tai purkaa kyseinen sopimus ja siihen liittyvät sopimukset. Rajoittamatta F.I.C:n oikeutta vaatia (lisä)vahingonkorvauksia.

3.7: Jos hinnan määräävien tekijöiden, kuten esimerkiksi palkkojen, materiaalien, valuuttakurssierojen, tuontitullien ja vakuutusmaksujen, hinnat ja/tai hinnat nousevat mistä tahansa syystä, F.I.C.:llä on oikeus mukauttaa tuotteen hintaa vastaavasti.

3.8 Jos tarjottujen tuotteiden ja palvelujen hinnat nousevat tilauksen ja sen toteuttamisen välisenä aikana, asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus tai purkaa sopimus viiden (5) työpäivän kuluessa siitä, kun F.I.C. on ilmoittanut hinnankorotuksesta.

3.9: Asiakkaalla on oikeus palauttaa tuote enintään kuukauden kuluessa ostopäivästä laskun päiväyksestä edellyttäen, että asiakaskohtaisesta väristä ei ole sovittu ja että siinä ei ole havaittavissa vaurioita. Asiakas saa hyvityksen ostosummasta, josta on vähennetty toimitus- ja asennuskustannukset.

4 artikla: Toimitus ja vastaanotto

4.1: F.I.C.:n ilmoittamat toimitusajat ovat vain ohjeellisia. Toimitusajan ylittyminen ei oikeuta asiakasta korvaukseen tai oikeuteen peruuttaa tilaus tai purkaa sopimus, ellei toimitusajan ylittyminen ole sellaista, että asiakkaalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimuksen pitämistä voimassa. Tällöin asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus tai purkaa sopimus tarvittavassa määrin. Tilauksesta valmistettuja räätälöityjä tuotteita ei voi peruuttaa, kun tilaus on laskutettu.

4.2: F.I.C:llä on oikeus toimittaa tilatut tuotteet osissa ja laskuttaa näin toimitetut tuotteet erikseen.

4.3: Tuotteiden toimitus tapahtuu siinä paikassa ja siihen aikaan, kun tuotteet ovat valmiina lähetettäväksi asiakkaalle, riippumatta siitä, mitä F.I.C.:n ja asiakkaan välillä on sovittu kuljetuksesta ja mahdollisesta vakuutuksesta. 

4.4: Asiakas on velvollinen tarkastamaan toimituksen yhteydessä, ovatko tuotteet sopimuksen mukaisia. Jos pakkauksessa on vikoja tai vaurioita, asiakkaan on avattava pakkaus rahdinkuljettajan läsnä ollessa ja tarkastettava tavara vaurioiden varalta, ja asiakkaan on merkittävä mahdolliset vauriot rahtikirjaan. Jos havaitaan, että tuote on vahingoittunut virheellisen pakkauksen seurauksena, asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta tuotetta ja palauttaa sen rahdinkuljettajalle. Asiakkaan on ilmoitettava Sparckel:lle kirjallisesti ja perustellen mahdollisista (kuljetus)vaurioista tai muista vioista mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kahden (2) työpäivän kuluessa toimituksesta tai sen jälkeen, kun havaitseminen on ollut kohtuudella mahdollista.

4.5: Jos asiakas kieltäytyy toimituksesta muissa edellisessä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, F.I.C. voi veloittaa asiakkaalta tästä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi F.I.C:llä on tässä tapauksessa oikeus purkaa sopimus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta oikeutta vaatia kokonaisvahinkoa.

4.6 Toimitus- ja palautusmenettely

Politiikkamme ja selitykset

Enintään 30 päivää Sparckel:n vastaanottamisen jälkeen: Jos et ole tyytyväinen, palautamme tuotteen ostohinnan*. 

Kun tilaat Sparckel:n, Alankomaiden sisäiset toimituskulut sisältyvät ostohintaan. Kansainvälisistä toimituksista veloitetaan toimituskulut. Nämä ovat nähtävissä verkkokaupassa.

Palautuskustannukset ovat asiakkaan vastuulla. Maksat itse vakuutetun palautuksen kustannukset pakettipalvelun, kuten PostNL:n, DHL:n tai muiden, kautta. 

Toimitusmenettely

Kun tilaat Sparckel:n Alankomaiden sisällä, toimituskulut sisältyvät ostohintaan. Kun tilaat Sparckel:n kansainvälisesti, toimituskulut eivät sisälly ostohintaan. Malli lähetetään vakuutettuna pakettipostina ilmoittamaasi osoitteeseen. Teemme tämän 2 viikon kuluessa tilauksen vastaanottamisesta, jos tuotetta on varastossa. Saat sähköpostitse tiedot lähetyksen jäljittämisestä.

Bright Brenda on saatavilla vain Alankomaissa. Jos olet tilannut sen, sovimme henkilökohtaisen tapaamisen, jolloin se toimitetaan ja asennetaan. Tätä mallia ei voi lähettää pakettipostina lampun koon vuoksi. Jos tuotetta on varastossa, sovimme tapaamisen 1 viikon kuluessa tilauksesi vastaanottamisesta.

Palautusmenettely

Jos et ole tyytyväinen, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen info@sparckel.nl aiheen palautuksen yhteydessä. Kuulemme mielellämme syysi ja otamme sinuun yhteyttä. Palautettavaksi päätetyissä lähetettävissä malleissa ei saa olla merkkejä käytöstä tai vaurioista. Kun olet saanut pakettisi, voit katsella, koskettaa ja kokeilla tuotteita kuin näyttelytilassa. Mutta jos asennat tai käytät tuotteita yli 30 päivän ajan, se tarkoittaa, että hyväksyt ne. Tavarat on palautettava meille alkuperäispakkauksessa. Kaikkien palautettavien tuotteiden on oltava täydellisiä, ja niissä on oltava kaikki alkuperäiset pakkaukset, käyttöohjeet ja muut lisävarusteet sekä kaikki asiakirjat. Älä kirjoita alkuperäiseen laatikkoon. Viimeisenä vaiheena laatikko on suljettava leveällä teipillä. Vastuu siitä, että teippiä ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, on asiakkaalla. Tarjoa paketteja vakuutettua kuljetusta varten, jossa on lisääntynyt vastuu.

Osoitetarra:

Sparckel:n palautus

SPS Logistiikkakeskus

High Tech Campus 29

5656 AE Eindhoven

Valitettavasti Bright Brenda:tä ei voi palauttaa pakettipalvelun kautta sen koon vuoksi. Me noudamme sen henkilökohtaisesti. Tästä paikasta veloitamme paluuhinnan Eindhoveniin, High Tech Campus 29:ään. Kuten verkkosivulla näkyy.

*Rahoitus

Haluaisimme saada Sparckel-laitteesi takaisin vahingoittumattomana, niin kuin olit saanut sen uutena. Kun olet vastaanottanut ja tarkastanut tuotteen, lähetämme sinulle sähköpostiviestin, jossa ilmoitamme sinulle sen tilan. Rahasi palautetaan 15 työpäivän kuluessa pankkitilille, jota käytettiin myös ostohetkellä.

Jos vahinkoja ilmenee, ilmoitamme sinulle tarkemmin, mitkä ovat arvioidut korjauskustannukset.

5 artikla: Valitukset ja takuu

5.1: Asiakkaan on tarkastettava toimitetut tuotteet (jäljempänä 'tuotteet') mahdollisimman täydellisesti heti toimituksen jälkeen. Tuotteisiin liittyvistä vioista tai puutteista, mukaan lukien toimitettujen tuotteiden koostumuksen tai laadun eroavaisuudet sopimuksessa annettujen kuvausten kanssa, on ilmoitettava F.I.C.:lle kirjallisesti ja perustellen kahden (2) työpäivän kuluessa toimituksesta. Viat tai puutteet, joita ei voida kohtuudella havaita edellä mainitussa ajassa, on ilmoitettava F.I.C.:lle kirjallisesti ja perustellen välittömästi havaitsemisen jälkeen ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa toimituksesta tai valmistumisesta. Jos asiakas ei reklamoi ajoissa, kaikki mahdolliset vaatimukset, jotka liittyvät tuotteisiin liittyviin vikoihin tai puutteisiin, raukeavat. Asiakas on myös velvollinen säilyttämään viallisen osan ja palauttamaan sen F.I.C.:lle rahtivapaasti F.I.C.:n ensimmäisestä pyynnöstä.

5.2 F.I.C.:n tuotteiden takuu on kolme (3) vuotta. Vikatapauksissa F.I.C. vaihtaa tai korjaa tuotteet ensin. Takuu kattaa kaikki mekaaniset ja elektroniset osat sekä valmistusvirheistä johtuvat viat.

5.3: Takuu voidaan myöntää vain normaalin käytön yhteydessä. Tämä ei koske liiallisia tai luonnottomia vaurioita ja kulumista tai vääränlaisesta käytöstä johtuvia vaurioita.

5.4: Takuuseen vetoamiseksi asiakkaan on todistettava, että tuote on ostettu ostolaskulla ja että maksu on suoritettu.

5.5: Tuotteet voidaan palauttaa vain F.I.C:n etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

5.6: Jos tuotetta ei voida korjata tai jos myös vaihdettu tuote on viallinen, asiakas voi palauttaa tuotteet ja saada takaisin koko ostohinnan. Takuu ei vaikuta kuluttajien laillisiin oikeuksiin.

5.7: Valittaminen ei vapauta asiakasta maksuvelvoitteista F.I.C:tä kohtaan.

5.8: Jos asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa on erilaisia takuumääräyksiä, ne ovat ensisijaisia tässä artiklassa mainittuihin takuumääräyksiin nähden.

6 artikla: Valitukset ja palautukset

6.1: Reklamaatio on perusteeton, jos tuotetta ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti, jos tuotetta on käytetty väärin, jos sitä ei ole käytetty sen käyttötarkoituksen mukaisesti tai jos vika on aiheutunut asiakkaan huolimattomuudesta.

6.2: Asiakas voi palauttaa F.I.C.:lle tuotteita, joista on tehty reklamaatio, ainoastaan F.I.C.:n etukäteen antaman kirjallisen suostumuksen jälkeen tai sen jälkeen, kun F.I.C. on ilmoittanut haluavansa vastaanottaa tavarat takaisin. F.I.C.:llä on oikeus antaa lähetystapaa koskevia ohjeita.

6.3: Jos on osoitettu, että tuotteet eivät ole sopimuksen mukaisia, F.I.C. voi joko korvata kyseiset tuotteet uusilla tuotteilla niiden palauttamisen jälkeen tai palauttaa niiden laskutusarvon. 

6.4: Jos F.I.C. on perustellun reklamaation johdosta korjannut tai korvannut viallisen tavaran, F.I.C.:n katsotaan toimittaneen tavaran ajallaan, vaikka asiakkaan asettama määräaika olisikin ylittynyt.

7 artikla: Omistuksenpidätys

Toimitettujen tuotteiden omistusoikeus ei siirry ennen kuin asiakas on maksanut kaiken sen, mitä asiakas on F.I.C:lle velkaa sopimuksen perusteella. Tuotteita koskeva riski siirtyy asiakkaalle jo toimitushetkellä (ks. 4 artiklan 3 kohta). 

8 artikla: Immateriaalioikeudet ja teollisoikeudet

8.1: Ostaessaan tuotteen F.I.C.:ltä asiakas hankkii käyttöoikeuden sähköiseen dokumentaatioon ja ohjelmistoon (jäljempänä: ohjelmisto).

8.2: Asiakas tunnustaa, että ohjelmistoa suojaavat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ja omistusoikeudet. F.I.C. ja sen kolmannen osapuolen lisenssinantajat säilyttävät kaikki tällaiset oikeudet ohjelmistoon.

8.3: Asiakkaan on kunnioitettava täysin ja ehdoitta kaikkia toimitettuihin F.I.C.-tuotteisiin liittyviä immateriaalioikeuksia ja teollisoikeuksia.

8.4: Asiakas ei saa poistaa tai muuttaa tekijänoikeuksia, tuotemerkkejä, kauppanimiä, patentteja tai muita oikeuksia koskevia merkintöjä toimitetuista tuotteista.

8.5: Oikeudet tässä artiklassa tarkoitettuihin tietoihin jäävät F.I.C:n omistukseen riippumatta siitä, onko asiakkaalta veloitettu niiden tuottamisesta. Näitä tietoja ei saa kopioida tai näyttää kolmansille osapuolille ilman F.I.C.:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Asiakas on velvollinen maksamaan F.I.C.:lle kaksikymmentäviisi tuhatta euroa (25 000 €) sakkoa tämän määräyksen rikkomisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta F.I.C.:n oikeutta vaatia täyttä vahingonkorvausta.

9 artikla: Vastuu 

9.1: F.I.C. hyväksyy vastuun kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, sikäli kuin se perustuu tuotevastuulakiin ja enintään kyseiseen lakiin perustuviin enimmäismääriin.

9.2: F.I.C. ei hyväksy muita tai laajempia vahinkoja kuin ne, jotka johtuvat edellisen kappaleen määräyksistä, ellei F.I.C.:n tahallisuus tai törkeä huolimattomuus ole todistettavissa. Jos F.I.C. on vastuussa edellä mainitun perusteella, vastuu menetetystä voitosta ja välillisistä vahingoista on nimenomaisesti suljettu pois.

9.3: F.I.C:n vastuu on aina rajoitettu enintään sen tuotteen (tuotteiden) määrään, jonka (joiden) seurauksena vahinko on aiheutunut, edellyttäen, että henkilövahinkoon liittyvän vahingon osalta tämä määrä ei ylitä kahtakymmentäviittä tuhatta euroa (25 000 €), ja se on joka tapauksessa aina rajoitettu enintään siihen määrään, jonka vakuutuksenantaja on maksanut F.I.C:lle kyseisessä tapauksessa, ilman että asiakkaalla on oikeutta minkäänlaisiin korvauksiin.

9.4: Kaikki muut vahingot, mukaan lukien voitonmenetys ja välilliset vahingot, jotka johtuvat toimituksen laiminlyönnistä tai myöhästymisestä, on nimenomaisesti suljettu pois.

10 artikla: Ylivoimainen este

10.1: Rajoittamatta muita sille kuuluvia oikeuksia F.I.C.:llä on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus oman harkintansa mukaan keskeyttää tilauksen toteuttaminen tai purkaa sopimus ilman oikeudellista väliintuloa ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti ja ilman, että F.I.C.:llä on velvollisuutta maksaa mitään korvausta, paitsi jos tämä olisi kohtuuden ja oikeudenmukaisuuden normien mukaan kohtuutonta ja epäoikeudenmukaista kyseisissä olosuhteissa. 

10.2: Jos F.I.C. on jo osittain täyttänyt tai pystyy täyttämään sopimuksen mukaiset velvoitteensa ylivoimaisen esteen sattuessa, F.I.C.:llä on oikeus laskuttaa jo täytetty tai täytettävä osa. Asiakas on tällöin velvollinen maksamaan tämän laskun ikään kuin kyseessä olisi erillinen sopimus.

10.3: Jos asiakas asetetaan konkurssiin, ulosmitataan tai asetetaan konkurssipesään, F.I.C:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi.

11 artikla: Viestintä

F.I.C. ei ole vastuussa väärinkäsityksistä, silpomisesta, viivästyksistä tai tilausten ja ilmoitusten virheellisestä välittämisestä, jotka johtuvat Internetin tai muun viestintävälineen käytöstä asiakkaan ja F.I.C.:n välisessä liikenteessä tai F.I.C.:n ja kolmansien osapuolten välisessä liikenteessä, sikäli kuin ne liittyvät asiakkaan ja F.I.C.:n väliseen suhteeseen, ellei F.I.C.:n tahallisuus tai törkeä huolimattomuus ole todistettavasti ollut olemassa.

12 artikla: Tilausten käsittely

12.1: Jos Asiakas ilmoittaa F.I.C.:lle kirjallisesti osoitteen, F.I.C.:llä on oikeus lähettää kaikki tilaukset kyseiseen osoitteeseen, ellei Asiakas ilmoita F.I.C.:lle kirjallisesti toista osoitetta, johon tilaukset on lähetettävä. 

12.2: Jos F.I.C. on hiljaisesti tai muutoin sallinut poikkeamisen näistä ehdoista lyhyeksi tai pidemmäksi ajaksi, tämä ei vaikuta sen oikeuteen vaatia edelleen näiden ehtojen suoraa ja tiukkaa noudattamista. `

12.3: F.I.C.:llä on oikeus käyttää kolmansia osapuolia toimeksiantoja suorittaessaan. 

13 artikla: Yksityisyyden suoja

13.1: F.I.C. kunnioittaa Asiakkaan yksityisyyttä ja tiedostaa, että on tärkeää suojella F.I.C.:n keräämiä henkilötietoja (väärinkäytöksiltä). 

13.2: Asiakkaan ei tarvitse antaa mitään henkilötietoja vieraillakseen verkkosivuillamme.

13.3: Henkilötietoja kerätään eri paikoissa F.I.C.:n verkkosivuilla. Tämä tapahtuu sähköisten lomakkeiden avulla, jotka asiakkaan on täytettävä tilatessaan tuotteen, tilatessaan uutiskirjeen, pyytäessään tietoja, osallistuessaan kyselyyn tai kilpailuun tai käyttäessään mitä tahansa muuta verkkosivuston kautta tarjottua palvelua. 

13.4: Asiakkaan tällaisilla lomakkeilla antamat henkilötiedot tallennetaan F.I.C.:n tiedostoihin. Näitä tietoja ja tiedostoja käytetään pyydetyn tuotteen (tuotteiden), palvelun (palvelujen) tai tietojen toimittamiseen asiakkaalle. Näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos ne liittyvät suoraan ja ovat välttämättömiä pyydetyn tuotteen (tuotteiden), palvelun (palvelujen) tai tietojen toimittamiseksi (esim. kuljetusliike). 

13.5: Asiakkaalla on oikeus tutustua henkilötietoihin ja korjata niitä. Tätä varten asiakkaan on lähetettävä F.I.C:lle päivätty ja allekirjoitettu pyyntö sekä kopio henkilöllisyystodistuksesta. 

13.6: Tämä tietosuojakäytäntö koskee vain F.I.C.:n verkkosivustoa (verkkosivustoja), ei kuitenkaan kolmansien osapuolten verkkosivustoja, joihin verkkosivustomme hyperlinkit tai muut viittaukset viittaavat. 

13.7: Käyttämällä verkkosivustoamme (verkkosivustojamme) asiakas hyväksyy tässä tietosuojakäytännössä esitetyt ehdot.

13.8: Sovelletaan aina sopimuksen tekohetkellä voimassa olevaa uusinta versiota.

13.9 F.I.C. pidättää oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja.

14 artikla: Lainasopimuksen määräykset Sparckel & käyttövuokra kuukaudessa

F.I.C. (ja sen ehdotusten mukainen kauppanimi Sparckel) voi tehdä sopimuksen, jonka mukaan käyttäjällä, joka on potentiaalinen asiakas, on oikeus saada Sparckel lainaksi tietyksi ajanjaksoksi, jonka voimaantulopäivä ja päättymispäivä on määritelty. Myös kuukausivuokra on mahdollinen.

Seuraavat seikat huomioon ottaen:

Sparckel antaa tuotteensa asiakkaiden käyttöön myyntiä varten, jotta nämä voivat testata tuotteita käyttöä varten;

Käyttäjä on Sparckel:n asiakas ja haluaa testata vastaanottoilmoituksessa lueteltuja tuotteita seuraavin ehdoin.

14.1 Lainaus ja vuokraus

 1. Sparckel toimittaa tai antaa lainaksi käyttäjälle tuotteet, jotka on kuvattu kuitissa ja/tai pakkausselosteessa.
 2. Tuotteet ovat Sparckel:n omaisuutta, ja Sparckel:lle on aina annettava mahdollisuus tarkistaa, että tuotteita käytetään ilmoitettujen ehtojen mukaisesti.
 3. Käyttäjä ei saa lainata, rasittaa tai myydä tuotteita ilman Sparckel:n nimenomaista kirjallista suostumusta.

 

14.2 Käyttäjän velvollisuudet

 1. Tuotteita saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on valmistettu ja/tai tarkoitettu. Käyttäjä ei saa muuttaa ja/tai muokata tuotteita, kuten kuitissa ja/tai pakkausselosteessa on ilmoitettu, ilman Sparckel:n kirjallista suostumusta.
 2. Tuotteita on aina käytettävä pätevien henkilöiden toimesta tiukasti Sparckel:n ohjeiden ja eritelmien mukaisesti.
 3. Käyttäjän on tarvittaessa vakuutettava ja pidettävä tavarat vakuutettuina häirinnän, katoamisen, varkauden ja vahingoittumisen, myös tulipalon aiheuttamien vahinkojen varalta.

 

14.3 Irtisanomisen seuraukset

 1. Tämän sopimuksen päättyessä Sparckel ei ole missään tapauksessa velvollinen maksamaan käyttäjälle minkäänlaista korvausta.
 2. Sopimuksen päättymispäivänä, ellei sopimusta ole irtisanottu aikaisemmin, käyttäjän on varmistettava, että tuotteet ovat valmiina palautettavaksi Sparckel:lle.

 

14.4 Palauttamatta jättäminen

 1. Jos käyttäjä ei palauta tuotteita ennen sopimuksen päättymispäivää, käyttäjä sitoutuu ostamaan lainattavat tuotteet kulloinkin voimassa olevaan bruttohintaan ilman käyttäjän antamaa ostotilausta. Käyttäjä saa tästä laskun, joka on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
 2. Jos Käyttäjä ilmoittaa haluavansa ostaa tuotteita, Käyttäjä saa tästä laskun, joka on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

 

14.5 Vastuu

 1. Käyttäjä on vastuussa tuotteiden katoamisesta ja/tai vahingoittumisesta tuotteiden vastaanottamisesta alkaen ja on vastuussa, kunnes tuotteet on palautettu Sparckel:lle ja Sparckel on vastaanottanut ne.
 2. Jos laite katoaa tai vahingoittuu, Sparckel pidättää oikeuden korjata tai vaihtaa sen ja laskuttaa käyttäjää vastaavasti. Käyttäjä sitoutuu maksamaan aiheutuneet kustannukset kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta.
 3. Vastuu tavaroiden toimittamiseen liittyvistä vahingoista on rajoitettu, kuten näissä Sparckel:n yleisissä myyntiehdoissa määrätään.
 4. Käyttäjä on aina vastuussa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat siitä, että sopimusta ei ole noudatettu ja/tai että on laiminlyöty noudattaa tässä sopimuksessa mainittuja määräyksiä, mukaan lukien oikeusapukustannukset ja lakisääteiset korot.

15 artikla: Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

15.1: Kaikkiin oikeuksiin, velvollisuuksiin, tarjouksiin, tilauksiin ja sopimuksiin, joihin näitä ehtoja sovelletaan, sekä näihin ehtoihin sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia. 

15.2: Kaikki osapuolten väliset riidat on jätettävä yksinomaan Oost Brabantin toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Edellä mainittua sovelletaan myös, jos tavarat toimitetaan kokonaan tai osittain ulkomaille ja/tai jos asiakas on sijoittautunut tai asuu ulkomailla, ellei Alankomaiden laki toisin määrää.

15.3: Jos yksi tai useampi näiden ehtojen tai F.I.C.:n kanssa tehdyn muun sopimuksen määräyksistä on sovellettavan lain säännöksen vastainen, kyseinen määräys lakkaa olemasta voimassa ja korvataan uudella vastaavalla lain sallimalla vastaavalla määräyksellä, jonka F.I.C. määrittää.

15.4: Wienin kauppasopimusta ei sovelleta.

15.5: Jos useampi kuin yksi henkilö on ratifioinut sopimuksen asiakkaan kanssa, F.I.C. pidättää itsellään oikeuden yhteisvastuuseen, jotta F.I.C. voi vahingon sattuessa periä sen kokonaan yhdeltä sopimuksen tehneistä henkilöistä.

16 artikla: Käännös ja toisinto

Jos nämä ehdot on asetettu saataville muulla kielellä kuin hollanniksi ja syntyy riita, hollanniksi asetetut ehdot ovat aina etusijalla.

 

fi