Lente korting! Met de kortingscode “happysave100” ontvang je €100,- korting!

Een krachtig helder licht overdag bij dementie is positief veelbelovend…

Baanbrekend onderzoek 

Baanbrekend Nederlands onderzoek uit 2008 alweer, opnieuw belicht… omdat het zo relevant is… Dit onderzoek is overigens niet gedaan met het licht van Sparckel, maar van Philips. Wel heeft het ons inspiratie gegeven om krachtig licht te willen gaan ontwikkelen.

Het onderzoek “Effect of Bright Light and Melatonin on Cognitive and Noncognitive Function in Elderly Residents of Group Care Facilities: A Randomized Controlled Trial” richtte zich op de invloed van blootstelling aan krachtig licht overdag en melatonine op cognitieve functies, stemming en andere niet-cognitieve gedragingen bij oudere bewoners van verzorgingshuizen, van wie de meesten dementie hadden.

Uitgevoerd tussen 1999 en 2004 in Nederland, omvatte de studie 189 bewoners uit 12 zorginstellingen. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan ofwel blootstelling aan krachtig licht (1000 lux) of gedimd licht (300 lux) gedurende de dag. Daarnaast kregen ze ofwel melatonine (2,5 mg) of een placebo voor het slapengaan.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek waren:

1. Cognitieve Functie: Blootstelling aan krachtig licht liet een bescheiden verbetering zien in de cognitieve prestaties, met name in het globale cognitieve functioneren, gemeten door gestandaardiseerde tests.

2. Niet-Cognitieve Functie: Zowel krachtig licht als melatonine verbeterden significant de slaapkwaliteit en verminderden symptomen van depressie en agitatie. De combinatie van krachtig licht en melatonine was bijzonder effectief in het stabiliseren van de stemming en het verminderen van gedragsstoornissen.

3. Functionele Vermogen: Er waren verbeteringen in het dagelijks functioneren, zoals betere slaappatronen en minder storend gedrag, wat bijdroeg aan een verbeterde levenskwaliteit voor de bewoners【bron1】.

Volgens Eus van Someren, een van de onderzoekers, waren de resultaten veelbelovend. Bij ouderen met dementie die werden blootgesteld aan krachtig licht in een verzorgingshuis, verminderde de achteruitgang van het oriëntatievermogen en geheugen met ongeveer 5 procent. De symptomen van depressie namen af met 19 procent en de snelheid waarmee functionele beperkingen optraden nam af met 53 procent【bron2. Deze bevindingen suggereren dat krachtig licht overdag en melatonine een waardevolle rol kunnen spelen in het beheer van cognitieve achteruitgang en het verbeteren van het algemeen welzijn van oudere individuen in zorginstellingen.

Bron: 1 Research Article en, bron 2 destijds via web.archive.org: lichtvoorlater.nl/eus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NL