Vårrabatt! Använd rabattkoden "happysave100" för att få 100 € rabatt!

Fronthouse Innovative Concepts B.V. har åtagit sig att hålla denna webbplats uppdaterad och korrekt. Om du ändå skulle stöta på något som är felaktigt eller inaktuellt skulle vi uppskatta om du kunde meddela oss detta. Vänligen ange var på webbplatsen du läste informationen. Vi kommer sedan att titta på detta så snart som möjligt. Vänligen skicka ditt svar via e-post till: info@sparckel.nl.

Vi är inte ansvariga för förluster till följd av felaktigheter eller ofullständighet, eller för förluster till följd av problem som orsakas av eller är inneboende i spridningen av information via Internet, såsom störningar eller avbrott. När vi använder webbformulär strävar vi efter att begränsa antalet obligatoriska fält till ett minimum. Fronthouse Innovative Concepts B.V. tar inget ansvar för eventuella förluster till följd av användning av uppgifter, råd eller idéer som tillhandahålls av Fronthouse Innovative Concepts B.V. eller på Fronthouse Innovative Concepts B.V.:s vägnar via denna webbplats.

Användningen av webbplatsen och alla dess komponenter (inklusive forum) är föremål för Användarvillkor. Bara användningen av denna webbplats innebär att man känner till och accepterar dessa användningsvillkor.

Svar och förfrågningar om integritet som skickas via e-post eller via ett webbformulär behandlas på samma sätt som brev. Detta innebär att du kan förvänta dig ett svar från oss senast inom en månad. Vid komplicerade förfrågningar meddelar vi dig inom en månad om vi behöver högst tre månader.

Alla personuppgifter som du ger oss i samband med ditt svar eller din begäran om information kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Fronthouse Innovative Concepts B.V. ska göra alla rimliga ansträngningar för att skydda sina system mot alla former av olaglig användning. Fronthouse Innovative Concepts B.V. ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för detta ändamål, med hänsyn till bland annat den senaste tekniken. Företaget ska dock inte vara ansvarigt för någon som helst förlust, direkt och/eller indirekt, som en användare av webbplatsen lider till följd av att en tredje part använder dess system på ett olagligt sätt.

Fronthouse Innovative Concepts B.V. tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som det finns en hyperlänk eller annan hänvisning till eller från. Produkter eller tjänster som erbjuds av tredje part ska omfattas av dessa tredje parters tillämpliga villkor.

Våra anställda ska göra allt de kan för att garantera att vår webbplats är tillgänglig och för att kontinuerligt förbättra den. Även för personer som använder särskild programvara på grund av ett funktionshinder.

Alla immateriella rättigheter till innehållet på denna webbplats tillhör Fronthouse Innovative Concepts B.V..

Kopiering, spridning och all annan användning av detta material är inte tillåten utan skriftligt tillstånd från Fronthouse Innovative Concepts B.V., utom och endast i den mån det föreskrivs i bestämmelser i tvingande lagstiftning (t.ex. rätten att citera), om inte annat följer av det specifika innehållet.

Om du har några frågor eller problem med webbplatsens tillgänglighet, tveka inte att kontakta oss.

sv_SE