Direktpublicering av Elsevier Science: förbättrad sömnkvalitet hos personer med demenssjukdom genom Sparckel

I Elseviers vetenskapliga publikation i "Building and Environment" kan man sammanfattningsvis konstatera att ljuset från vår Sparckel (typ Bright Brenda) har ett väsentligt positivt inflytande på personer med demenssjukdom (vid GGzEindhoven). Detta innebär följande: - Vandrar mindre på natten: minskade från 11 till 5 gånger per natt- Ökad sömn: låg lugnt i sängen vid [...]