Det här avtrycket uppdaterades senast den 11 april 2022.

Ägaren till denna webbplats är:

Fronthouse Innovative Concepts B.V.
Högteknologiskt campus 10
5656 AE Eindhoven
Nederländerna
E-post: ln.lekcraps@ofni
Telefonnummer: +31408516433

Den lagliga företrädaren (de lagliga företrädarna) för Fronthouse Innovative Concepts B.V. B.V.:

Maarten Voorhuis

1. Allmänst

1.1 Vi är registrerade på Kamer van Koophandel med licens- eller registreringsnummer:

53788494

1.2 I enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen):

Vi vill informera dig om möjligheten för konsumenter att lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online som finns på följande webbadress: ec.europa.eu/odr

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenttvister.

2. Följande information är obligatorisk enligt tysk lag.